ตารางเวลา พัทยา-กรุงเทพ

ผู้โดยสารสามารถเลือกเดินทางจากสถานีพัทยาไปยังสถานีขนส่งต่างๆ ในกรุงเทพฯทั้ง 3 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีจุดจอดอ่าวอุดม ที่มีบริการเฉพาะสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการโดยสารไปยังสถานีขนส่งหมอชิต 2 และ สถานีขนส่งสายใต้ใหม่เท่านั้น รายละเอียดเส้นทางการเดินรถและตารางรถมีดังต่อไปนี้


สถานีพัทยา – สถานีขนส่งเอกมัย

สายบางนา – ตราด ทางด่วนบูรพาวิถี (Toll way)

ตารางการเดินรถ ค่าโดยสาร โทรศัพท์
 • รถเที่ยวแรก ออกเวลา 04:30
 • หลังจากนั้น รถจะออกทุกๆ 30 หรือ 40 นาที โดยประมาณ
 • รถเที่ยวสุดท้าย ออกเวลา 23:00

สำหรับรถโดยสารที่เดินทางไปยังสถานีเอกมัยนี้
จะมีจุดจอดส่งผู้โดยสารก่อนถึงสถานี 4 จุดด้วยกันคือ

 1. โฮมโปร (บางพลี)
 2. สะพานลอยตรงข้ามเซ็นทรัลบางนา
 3. สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข
 4. สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช
115 บาท 038-429-877


กลับขึ้นด้านบน….

สถานีพัทยา – สถานีขนส่งหมอชิต

สายมอเตอร์เวย์

ตารางการเดินรถ ค่าโดยสาร โทรศัพท์
 • รถเที่ยวแรก ออกเวลา 04:30 น.
 • หลังจากนั้น รถจะออกทุกๆ 30 หรือ 40 นาที โดยประมาณ
 • รถเที่ยวสุดท้าย ออกเวลา 21:00 น.
1. สายมอเตอร์เวย์= 119 บาท 038-429-877


กลับขึ้นด้านบน….

สถานีพัทยา – สถานีขนส่งสายใต้ใหม่

สายบางนา – ตราด ทางด่วนบูรพาวิถี (Toll way)

ตารางการเดินรถ (เที่ยวต่างๆ) ค่าโดยสาร โทรศัพท์
 • 06:00
 • 07:30
 • 09:00
 • 11:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 17:00
 • 18:30
115 บาท 038-429-877


กลับขึ้นด้านบน….

จุดจอดอ่าวอุดม – สถานีขนส่งหมอชิต

***รถโดยสารจากสถานีพัทยา จะแวะจุดจอดนี้เฉพาะกรณีมีผู้โดยสารมารอขึ้นรถ เท่านั้น

ตารางการเดินรถ ค่าโดยสาร โทรศัพท์
 • รถเที่ยวแรก ออกเวลา 05:00 น.
 • หลังจากนั้น รถจะออกทุกๆ 30 หรือ 40 นาที โดยประมาณ
 • รถเที่ยวสุดท้าย ออกเวลา 17:00 น.
95 บาท 038-766-325


กลับขึ้นด้านบน….

จุดจอดอ่าวอุดม – สถานีขนส่งสายใต้ใหม่

***รถโดยสารจากสถานีพัทยา จะแวะจุดจอดนี้เฉพาะกรณีมีผู้โดยสารมารอขึ้นรถ เท่านั้น

ตารางการเดินรถ (เที่ยวต่างๆ) ค่าโดยสาร โทรศัพท์
 1. เวลา 05:20 น.
 2. เวลา 06:20 น.
 3. เวลา 07:50 น.
 4. เวลา 09:20 น.
 5. เวลา 10:50 น.
 6. เวลา 12:20 น.
 7. เวลา 13:50 น.
 8. เวลา 15:20 น.
 9. เวลา 16:50 น.
 10. เวลา 17:50 น.
 11. เวลา 19:50 น.
95 บาท 038-766-325

กลับขึ้นด้านบน….